Hej!

Du är nu på Legacy´s svenska hemsida. Eftersom vi är så få som är engagerade i översättningen av programmet så kommer vi på denna nyhetssida att länka dig till den amerkanska hemsidans nyhetssida som finns på följande länk:

http://news.legacyfamilytree.com/

 

På den amerikanska hemssidan finns även en video om nyheterna i Legacy. Denna video nås på följande länk:

https://legacyfamilytree.com/WhatsNew10.asp

240511  RK