=================
Svenska
=================
http://www.legacysvenska.com/downloadLegacySvenska.php

=================================
Här återfinns uppdateringshistoria för aktuell versionn:
https://LegacyFamilyTree.com/RevisionHistory9.asp

0037_240611 RK