Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Ändra - Typsnittstorlek

För att ändra typsnitt gör du följande:

1. Klicka på Zoom
2. Välj önskad storlek
3. Klicka OK (eller Dubbelklicka på storleken du vill ha)

Du kan ändra typsnitt i alla tabeller. Tillgängliga storlekar beror på vilket typsnitt du valt. (Se Anpassa för att lära mer om att ändra typsnitt.) Om du väljer Automatiskt ändrar Legacy typsnittstorlek när du ändrar fönsterstorlek. Om du väljer en specifik typsnittstorlek kommer storleken inte att ändras när du ändrar fönsterstorleken. 

I vissa bilder som inkluderar ett rutnät t.ex. Ättlingar, Index, Namnlista, Äktenskapslista och Händelselistan i Informationsfönstret kan Zoom-funktionen nås genom att du klickar på Alternativ. Om funktionen är tillgänglig kommer den att återfinnas i den rullgardinsmeny som visas.

See Legacy and the visually impaired för more information
'


9-1188 : 31014 RK