Innehåll - Index - Föreg


Sökvillkor - Jokertecken i sökningar 

Jokertecken-sökning används när du vill söka efter textmönster för att hitta information. Om du vill hitta alla dödsdatum i Kalmar används Innehåller så här:
 • Person / Dödsort / Innehåller / Ka men du kanske får fram Kalsund eller Karlskrona. Använd då fritextsökning:
 • Person / Dödsort / Jokertecken / *mar visar bara dödsorter som slutar med "mar".

  Här är reglerna:

  Jokertecken Hittar tecken Exempel
  ? Ett valfritt tecken Da?e
  * Noll eller flera tecken M*
  # En valfri siffra (0-9) ###
  [charlist] Ett valfritt tecken i listan [A-M] eller [aeiou]
  [!charlist] Ett valfritt tecken INTE i listan [!X]

  En grupp med ett eller flera tecken (charlist) omslutna med hakparantes ([ ]) kan användas för att finna en bokstav. Teckenlistan kan också innehålla en serie med flera bokstäver genom att använda bindestreck (-) för att markera lägsta och högsta i serien. (Serien måste vara i stigande bokstavsordning.)  Flera serier kan inkluderas inom hakparentesen, som exempel [a-et-z] innebär a till e och t till z.  

  Ett utropstecken (!) i början av charlist betyder att angivna bokstäver INTE ska finnas. Exempel:

  Typ av matchning Mönster Träffar Träffar inte
  Multipla bokstäver "a*a" "Alabama", "Alaska" "arkansas"
   "*e" "e", "Debbie", "Marie" "Debby"
   "*,*,*,can* "Port Hope,, ON, Can." "Port Hope, Can."
   "mc*" "McGinnis", "McCabe" "MacDonald"
  Enstaka bokstäver "da?e" "Dave", "Dale" "Darlene"
  Enstaka siffra "a#a" "a0a", "a1a", "a2a" "aaa", "a10a"
  Serie med bokstäver "[a-b]*" "Al", "Andy", "Bill", Bob" "Carl", "Zelda"
  Uteslut bokstäver "[!a-e]*" "Frank", "Michael" "Andy", "Bob", "Ellen"

  Om du vill söka efter en stjärna, frågetecken, utropstecken eller annat specialtecken måste du omge dessa tecken med hakparenteser.

  Exempel:
  Person /  Forskningsnotiser / Innehåller / [?]

  9-2210 : 31014 RK