Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Varför felaktigheter händer i notiser vid import

Efter import av information från andra filer kan notisfälten se annorlunda ut mot vad du förväntade dig. Ibland saknas information och ibland är formateringen ändrad. Vad har då hänt? Här är några möjliga orsaker och lösningar på problemet:
 • En del källor, händelser och annan information hamnar i notisfältet - Valet att placera okända poster i Notisfältet gjordes vid GEDCOM import. Att göra detta val kan ha sina fördelar men det omöjliggör även möjligheten att lägga in okänd data till standardfält som märken och tempelnamn. Det gör att inget försvinner men placerar informationen i personens Notisfält.
 • Notiser som matades in i kolumner är nu efter varandra - Notiser med data i tabeller i ursprungsprogrammet tappar sin formatering vid import till Legacy. Som exempel kan det ha sett ut så här:

  Tidslinje
  12 Jan 1851 - Barn till Thomas M. Thraxton
   och Jane Marsh in Chippenham,
   Wiltshire, England 
  30 Maj 1875 -  Vigsel Alice Whitherby i
   Devizes, Wiltshire, England
  17 Apr 1876 -  Son Thomas S. Thraxton född
   i Devizes, Wiltshire, England

  Men efter import blev det så här:

  Tidslinje 12 Jan 1851 - Barn till Thomas M. Thraxton och Jane Marsh in Chippenham, Wiltshire, England 30 Maj 1875 - Vigsel Alice Whitherby i Devizes, Wiltshire, England 17 Apr 1876 - Son Thomas S. Thraxton född i Devizes, Wiltshire, England

  Alternativet Bryt om rader var valt vid import till Legacy. Gör om importen till en ny Legacy Familjefil utan att ha markerat alternativet.

  9-0020 : 60819 RK