Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Hur du använder Legacy

Grunder som är bra att veta
Ordlista Gemensamma termer

Där allt börjar
Programmets huvudfönster Flik: Legacy start
Flik: Familje Flik: Antavlevyn
Flik: Ättlingvyn Flik:Kronologivyn
Flik: Indexvyn 
 
Importera information
Importera en GEDCOM fil Importera en PAF fil® (PAF)

Mata in information
Starta med dig själv Informationsfönstret
Lägg till barn  Se Familjevyn
Lägg till föräldrar Se Familjevyn)
Äktenskapsinformation Notiser
Hänvisning till källor

Navigera i programmet
Användning av historielistan Märka poster

Namnlistan - Vad den visar, Att hitta personer 

Söka i databasen - Urvalsfrågor, Detaljerad sökning, Skapa listor

Rapporter
Publiceringscentrum 
Familjerapport
Ättlingar rapport
Anträd
Antavlor
Personrapport
Tidslinje rapport Stamtavla
Anbok Ättlingbok
Folkräkningsformulär Frågeformulär
Tom forskningslogg Källhänvisningsrapport
Möjliga problem rapport SDH-förordningsrapport
Åldersrapport Informationsrapport
Namnlista rapporter Släktskapsrapport

Anpassa Alternativ

Felsökning

10-1071 : 20109 RK