Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Radera - Länk mellan barn och föräldrar 

För att radera en länk mellan barn och dess föräldrar högerklickar du på namnet på det barn som du vill radera länken för. I snabbmenyn som öppnas väljer du Radera länk till föräldrar.


Innan du fullständigt kopplar bort personen, visar Legacy ett fönster, Radera koppling till denna familj,Fönstret innehåller namnet på barnets föräldrar och de syskon som just nu är kopplade till barnet. Du fullbordar bortkopplingen genom att klicka på Ja eller ångrar kommandot genom att klicka på Avbryt.

När du väljer att radera länken så låter du Legacy radera barnets relationerna till alla i familjen (föräldrar inklusive syskon). 

Barnet raderas inte från Familjefilen.

To check out the QuickTip video on How to unlink a child, spouse, or parent, click here.

9-1067 : 60814 RK