Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Radera - Länk mellan makar

För att radera länken mellan make/maka högerklickar du på namnet på den make/maka som du vill radera länken för. I snabbmenyn som öppnas väljer du Radera koppling -> till make/maka.

Innan du fullständigt kopplar bort personen, visar Legacy ett fönster, Radera koppling till denna familj,som innehåller namnet på personens make/maka och en lista på eventuella barn, som just nu är kopplade till personen. Du fullbordar bortkopplingen genom att klicka på Ja eller ångra kommandot genom att klicka på Avbryt.

När du väljer att radera länken mellan makar så låter du Legacy radera kopplingen till alla i familjen inklusive barnen. 

Bortkopplade personer raderas inte bort från Familjefilen. Personens koppling till egna föräldrar ligger kvar.

To check out the QuickTip video on How to unlink a child, spouse, or parent, click here.

9-1066 : 60814 RK