Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Radera länk till make/maka

  För att radera en koppling till en make/maka gör du så här:
 
1. I Familjevyn  högerklicka på den person som bortkoppling skall ske från.

2. Välj Radera koppling till ... Fönstret Radera koppling visas.

3. För att slutföra bortkopplingen klicka på JA. För att avbryta klicka på Avbryt.

När du väljer att koppla bort en person från deras make/maka, talar du om för Legacy att bryta de band som finns mellan den personen och dess make/maka och deras barn (om det finns några).

Att koppla bort en person tar inte bort personen från Familjefilen. Den tar bara bort henne eller honom från en äktenskaplig relation till den aktuella make/makan eller relationen till ett visst barn.

Innan du fullständigt kopplar bort personen, visar Legacy ett fönster, som innehåller namnet på maken/makan och en lista på eventuella barn, just nu kopplade till personen i fråga. Du kan sedan fullborda koppla bort-kommandot genom att klicka JA eller ångra kommandot genom att klicka Avbryt.

  För att se videon (snabbtips) How to unlink a child, spouse, or parent, klicka här.

9-0503 : 60810 RK