Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Att göra - Lista 

   Att-göra-Lista öppnas genom att du klickar på knappen som finns i verktygsfältet alternativt gör du menyval Visa->Att-göra-listan.

En Att-göra-Lista gör det lättare att hålla ordning på forskningen och de olika uppgifter som behöver utföras.

I Legacy kan du skapa Allmänna och Personliga Att-göra listor. Aktuella listor når du genom att klicka på den svarta nedåtpilen i fönstrets övre högra hörn. Till exempel, Du kan skapa en Allmän Att-göra-lista av viken det framgår vilka böcker och mikrofilmer du ska leta efter/i nästa gång du besöker ett bibliotek eller arkiv. Eller att du skall skapa en personlig Att-göra-lista för din farfars far genom att anteckna att du tänker leta reda på hans dödsruna, uppgifter om hans militära tjänstgöring, och hans födelseattest.

Att-göra-listor kan skrivas ut när du gör en forskningsresa eller kan användas som forskningslogg som Du kan ha med dina texttolkningar, fotokopior och brevväxling.

För att se SnabbTipsVideo (på engelska) på Getting Started in Legacy, Research Log och SourceWriter, klicka här.

Att-göra varianter


 • Allmänna att-göra visas som standard, när man öppnar att-göra-listan från verktygsraden eller från Visa-menyn.
 • Att-göra för person  visas som standard när du öppnar att-göra listan från en persons Informationsfönster, Make eller Makarutan i Familjevyn eller första personen vald i Antavlevyn. För att välja vilken typ av att-göra uppgift du vill se, klicka på Neråtpilen (till vänster om Stängknappen) och välj från listan.
 • Sök - Skriv in den första bokstaven i en uppgiftspost som återfinns i Att-göra listan och markören flyttar till denna post.
 • Status - Visar om uppgiften är avslutad  eller inte. Ö = Öppen, S = Stängd
 • Att göra uppgift - Namn på uppgiften
 • Datum - Datum då uppgiften påbörjades.
 • Typ - F = Forskning, K = Korrespondens, A = Annat
 • Prioritet - H = Hög, M = Medium, L = Låg
 • Märke - Märkning av uppgiften för senare utskrift

  Flikar

  Flikarna vars namn föregås av en  *  innehåller information.
 • Att göra - Visar bl.a.vem eller vad den markerade uppgiften är avsedd för lika väl som uppgiftens namn, typ, status, påbörjandedatum, stängningsdatum, prioritet och Fil-ID nummer.
 • Beskrivning - En beskrivning av uppgiften som skall göras.
 • Resultat - Resultatet av uppgiften.
 • Arkiv - Plats eller arkiv att besöka eller kontakta för att fullfölja en uppgift.
 • Filteralternativ - Låter dig välja kriterier (kategori, plats, status, typ, prioritet och märkt) som du visar i Att göra uppgifterna på listan. När du har valt klart, klicka på Applicera filter. För att se alla Att göra uppgifterna på listan, klicka på Visa alla.
 • Sorteringsordning - Du kan sortera uppgifterna i Att göra listan. Till exempel, den främsta faktorn är kanske status (öppen), den andra prioritet och den tredje öppnad datum. Detta säkerställer att uppgiften markerad öppen, går högst upp på listan, följd av prioritet och sedan kom datum. Efter du har valt de tre olika nivåerna, klicka på Applicera för att dina val skall börja fungera.

  Knappar
 • Stäng - Klicka på denna knapp för att stänga fönstret.
 • Lägg Till - Klicka på denna knapp för att lägga till en ny Att göra uppgift. (Se Lägga till Att göra uppgift för mer information.)
 • Redigera - Markera en uppgift på listan och klicka på denna knapp för att ändra den. (Se Lägga till Att göra uppgift för mer information.)
 • Skriv Ut - Klicka på denna knapp för att gå till Skriva ut Att göra lista-fönstret där du sedan kan skriva ut en Att göra lista-Rapport.
 • Alternativ - Valen inkluderar Radera, Kombinera Dubbletter, Importera, Märk Alla att göra uppgifter, Märk Endast Att göra uppgifter som är listade, Radera märke från Alla att göra uppgifter, Radera märke Endast från Att göra uppgifter som är listade och Zooma.
 • Kombin. markerad - Att göra uppgift med en annan i listan. Välj en Att göra uppgift från listan (Allmän eller Individuell) som du vill kombinera med en annan uppgift. Klicka på knappen och knappens utseende ändras till Markera mål, klicka därefter på knappen.

  Att-göra urklippshanterare (Endast i Deluxe Edition )
  Du kan kopiera Att-göra uppgifter till urklippshanteraren och sedan klistra in dem igen där du vill ha dem.

  Att kopiera en Att-göra uppgift till urklippshanteraren:
  1. Markera uppgiften du vill kopiera.
  2. Klicka på knappen.

  Att klistra in en uppgift från urklippshanteraren till en lista:
  1. Öppna Att göra listan du vill lägga till uppgift i.
  2. Klicka på knappen.

  Märkesrutan
  Att göra listan innehåller en Märkesruta. Du kan märka (bocka för)  en Att-göra uppgift genom att klicka i dess kryssruta, eller genom att markera raden och bocka rutan Märke i fönstrets nedre vänstra hörn.

  Skapa och redigera en Att-göra uppgift
  För att skapa och lägga till en att-göra uppgift se Lägg till Att-göra uppgift .

  Att skapa en att-göra uppgift

  1. Klicka Att-Göra
  1. 
  Click the To-Do button on the toolbar or select To-Do List from the View menu.  
  2. To create an Individual To-Do item, click the To-Do button associated with the individual in Family View  or Pedigree View, or open the Information screen and click the To-Do button.
  3. In the To-Do List window, click the Add button to create a new To-Do Item.
  4. In the To-Do Item window, select a category for the task in the Category field.
  5. Enter the locality of the task in the Locality field.
  6. Enter a task name in the Task Needing to be Done field.
  7. Note that the Open Date defaults to the current date and the Status to Open when adding a new item.
  8. If the Task involves visiting or writing to a specific place, click the Add button on the Repository tab to enter it on the Master Repository List. Type the name, address, phone number(s), plus e-mail and Internet addresses.  If the location is already on the list, click the Select button and choose it from the Master Repository List.
  9. Indicate the Type of task to be done by selecting Research, Correspondence, or Other.
  10. Indicate the Priority of the task by selecting High, Medium, or Low.
  11. Click the Task Description tab and enter a brief explanation of the Task.
  12. Enter a summary of the results in the Results field.
  13. Click the Save button when finished.

  Redigera en uppgift

  Att redigera en Att-göra uppgift

  1. From the To-Do List screen, highlight the To-Do item to be edited.
  2. Click the Edit button to modify the selected item.
  3. Edit the To-Do item.
  4. Click the Save button when done.

  Anm: Inställningarna för Att Göra Uppgift sparas i en fil som benämns ToDo.usr  i mappen [Mina Dokument]\Legacy Family Tree\_AppData\Usr\ 

  9-0066 : 50417 RK