Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Alternativ för titelsida

Anpassning av  titelsidan i böcker och rapporter sker i fönstret Alternativ för Titelsida  som kan nås med menyval Rapporter->Publiceringscentrum->Flik Ytterligare->Titelsida eller från Alternativ->Titelsida i något av Bok-Rapportfönstren

Dialogen Alternativ för Titelsida  som öppnas när du klickar på någon av knapparna har följande innehåll:


  • Rubriktext - De fyra första raderna på titelsidan. Du kan anpassa alla raderna genom att lägga till fält. (Se Alternativ för rapportitel för en komplett lista över alla fält.)  
  • Titeltext sidfot - Upp till fyra rader som skrivs ut nederst på titelsidan vanligtvis i mindre typsnitts storlek.
  • Bildtext - Text som skrivs ut under bilden.
  • Bild -  Bilden kan vara  liten, medel eller stor i proportion till sidstorleken. 
  • Skuggningsfärg - En skugglist kan läggas till bakom bilden.

    Du kan välja typsnitt, storlek och attribut som skrivs ut på titelsidan genom att klicka på motsvarande typsnitt knapp. Kryssa för någon eller några rutor ändra attribut som Fet, Kursiv eller Understruken.

    9-0198 : 31221 RK