Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Tips och tricks om Legacy

Följande tips, tricks och artiklar har publicerats om Legacy i magasin och nyhetsbrev.  Klicka på önskad artikel för att läsa önskad artikel.

OBS - Alla artiklar är på engelska då de är förklaringar på sådant som redan finns på andra ställen i hjälpfilen.

General Tips and Tricks you might not know about
Importing File into Legacy 
Find and Merge Duplicate Records with Ease 
Sharing Research Tasks in Legacy 
Multiple and Single Parents 
Adding and Scanning Pictures 
Adding Sound and Video 
Image Format Basics 
Printing Pictures 
Slide Shows 
Picture, Sound and Video Locations 
Meaningful Picture Names 
Displaying and Editing Pictures 
Troubleshooting Picture Problems 
Splitting Files 
Formatting Data Entry 
Publishing Web Pages 

9-0508 : 70101 RK