Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Rapport - Tidslinjerapport

För att skapa en Tidslinjerapport gör du följande:

1. Gör menyval:

 

2. Gör de rapportinställningar som beskrivs nedan.

3. Klicka antingen på Skriv ut eller Förh.granska för att se rapporten.

En Tidslinjerapport visar livslängden för ättlingar eller anor till en viss person. 

Alternativ
 • Anor eller ättlingar - Du kan skapa rapporten antingen för anor eller ättlingar till en person. Rapporten börjar alltid med äldsta personen överst på sidan och sedan följer yngre neråt i åldersordning.
 • Rubrik - Standardtitel är Tidslinje: Ättlingar för [fullt namn] eller Tidslinje: Ana/Anor för [fullt namn] där [fullt namn] står för startpersonens namn. Om du vill kalla rapporten något annat kan du ändra titeln. Du kan också bädda in utbytbara fält i titeln. Som exempel: "Tidslinje för [namn]".  [namn] fältet byts ut mot personens namn när rapporten skapas. Se Anpassa Rapporrubriken alternativ för en komplett lista över fält som är tillgängliga.
 • Antal generationer - Sätter antalet generationer som ska inkluderas i rapporten genom att använda UPP och NER pilarna.
 • Genomsnittlig livslängd (medellivslängd) - När antingen födelse- eller dödsår saknas kan Legacy markera trolig livslängd med streckade linjer. Standard är satt till 70 år men Du kan ange vad du tycker är ett bättre värde för din familj.

  Antal år per sidbredd
  Du kan sätta hur många år som ska visas tvärs över en sida från 100 till 300 år med 50 års intervall.

  Projektera medellivslängd för levande personer
  Utökar levnadsboxen för levande personer utanför medellivslängden som indikerats ovan.

  Inkluder en skugga bakom boxar
  Skriver ut en skugga bakom varje persons levnadsbox.

  Rapportalternativ
  För en komplett lista och förklaring av alla rapportalternativ som välja innehåll, formatering, bilder, sidinställningar, källor, fötter och typsnitt gå till Rapportalternativ.

  Rapportspråk
  Du kan välja olika språk när du skapar rapporten. För att välja språk klicka på Rapportspråk och välj språkfil som skall användas för rapporten. Det finns många språkfiler. För att återställa språkvalet klicka på Återställ.

  Anm: Alla programproducerade rubriker och underrubriker coh etiketter och alla datum kommer att översättas medan användarinskrivna objekt så som rubriker och platser inte kommer att översättas


  Skapa register
  Genom att markera kryssrutan i övre vänstra hörnet av Registeralternativ knappen kan du få Legacy att skapa ett alfabetiskt register för rapporten. Detta är värdefullt att kunna göra när du skriver ut ett stort antal rapporter i löpande nummerordning. Registret omfattar varje person som finns med på varje sida i rapporten och visar även hur stort utrymme personen använder på sidan. Rapporten kan vara antingen med eller utan linjer och med en, två eller tre kolumner. Klicka på Registeralternativ för att göra ändringar i registerformatet. (Se Registeralternativ för mer information.)

  Skriv ut
  När du gjort alla val klicka antingen på Förh. visn. för att se rapporten på skärm innan den skrivs ut eller klicka Skriv Ut  för att skriva ut direkt till skrivaren.

  För mer information om Utskriftsalternativ, klicka här.

  Se också:
  Familjerapport
  Ättlingrapport
  Antavlor
  Personrapport
  Anträd
  Stamtavla
  Anbok
  Ättlingbok
  Flera släktlinjer i Ättlingbok
  Namnbrickor och Adressetiketter
  Att göra listor

  Anm:  Inställningarna för Tidslinjerapporten sparas i en fil som benämns  Timeline.usr  i mappen [Mina Dokument]\Legacy Family Tree\_AppData\Usr\

  9-1134 : 70228 RK