Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Välj en färg

Fönstret Välj en färg visas när det är nödvändigt att välja en färg.Fönstret Välj en färg används för att välja färg för olika funktioner i Legacy. Valet kan omfatta färg på text, bakgrundsfärger i Windows, färger i boxar och  mycket mera..

Välj en färg


En färgbox med 143 fördefinierade färger kan användas för att snabbt välja en färg. När du klicka på en av de små färgade rutorna visas färgen i den stora fältet under färgboxen. Du kan välja denna färg genom att klicka på Välj denna färg till höger om fältet alternativ kan du dbbelklicka på valfri färg i boxen för att välja färg. 


The color box just below the larger color display box (the one with the Original button to the right of it) shows the current color of the whatever you are setting the color for.  If you want to keep the original color, just click the Original button (or double-click on the color box).

The Legacy default color is shown to the left of the Default button.  To revert to the default color, click the Default button (or double-click the color box).

If you want to select a custom color, click the Set Custom Color button.  From here you can select any color possible.

Nyligen använda färger
As you select color for various options, the most recent 26 colors are remembered and displayed in the Recently used colors section at the bottom.  If you would like to use one of these colors for an option, you can simple double-click it..

Fördefinierade färgpaletter
Legacy includes dozens of pre-defined color palettes you might find useful when selecting colors for the various user-interface elements of the program.  To display one of the color palettes, click the down arrow to the right of the combo box at the top of the Color Palettes column.  When you choose a palette, the 16 included colors are displayed.  When you click on any of the colors, it is placed in the main color box to the left.  You can then click Select This Color to choose it.  (You can also just double-click on the palette color to choose it.)

9-0188 : 70227 RK