Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Märk - Uteslut alternativ

Dessa alternativ hanterar märkning av källor. Källor kan bli märkta för utskrift och de kan också bli märkta att utesluts från utskrifter. Detta alternativfönster låter dig snabb och enkelt sätta eller radera dessa två typer av märken. Klicka på berörd knapp.

9-1326 : 31204 RK