Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Rapport - Efternamnsöversikt

Fönstret Efternamnsöversikt visas efter det du gjort menyval Rapporter->Andra rapporter i verktygsfältet och i rullgardinsmenyn klickat på Efternamnsöversikt. To check out the QuickTip video on Finding Surname Variations, click here.

Efternamnssammandraget visar alla efternamn som finns i  Efternamnslistan och som använts en eller flera gånger i Familjefilen. Efter varje efternamn står hur många gånger det använts och inom vilken tidsram det använts. You can optionally include the soundex codes for each surname.

  • Inkluderar Soundexkoder - Om rutan markeras kommer enligt det amerikanska soundessystemet att ingå i rapporten.

    - Används för att förhandsgranska rapporten på skärmen innan den skrivs ut.

    - Används för att skicka rapporten till skrivaren för direktutskrift.
  • Ändra typsnitt - Öppnar fönster för val av typsnitt i rapporten.
  • Utskriftsformat - Öppnar ett fönster för inställning av rapportrubrik, sidnumrering m. m

    9-1291 : 60818 RK