Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Anpassa - Start av Familjefil

Dessa inställningar kan nås med menyval Alternativ->Anpassa->1. General->1.2 Familjefil som öppnas vid programstart verktygsfältet.Du kan göra följande val:
  • Öppna senast använd Familjefil automatiskt - Om denna ruta är markerad, öppnar Legacy den Familjefil du använde när du senast stängde av programmet.  
  • Fråga alltid efter uppstartsfil (familjefil) - Med detta alternativ valt, kommer Legacy att fråga efter vilken Familjefil som skall öppnas när du startar programmet.
  • Öppna alltid denna fil - Du kan välja vilken Familjefil som alltid skall öppnas när Legacy startas.  För att välja eller ändra filnamn, klicka på pilen till höger om rutan, markera filen i listan och klicka på Oppna.

    9-1004 : 70408 RK