Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Anpassa - Familjefil som visas vid programstart 

Nedanstående alternativ kan kan väljas från verktygsfältet med menyval Alternativ->Anpassa->1- Programstart-> 1.3 Familj som visas vid programstart.Välj vilken Familjefil du vill att programmet skall öppna när det startar genom att klicka på önskad radioknapp.

Du kan göra följande val:
  • Visa förvald familj - Med detta alternativ val visar Legacy alltid den familj som valts som förvald närhelst programmet startar.
  • Visa senast visad Familj - När du gör detta val ger du Legacy instruktioner att komma ihåg och visa den familj som visades när du senast använde programmet. 


    9-1005 : 60827 RK