Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Starta - GEDCOM- import

Om den aktuella Familjefilen innehåller en eller flera personer frågar Legacy om du vill lägga till de nya posterna från GEDCOM- filen till den befintliga Familjefilen eller om du vill öppna en ny. Klicka på önskad radioknapp i fönstrets vänstra del för att göra ditt val.Klicka därefter på Fortsätt för att fortsätta importen.
 
9-1190 : 31014 RK