Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Dela upp Familjefiler i Legacy
Av David Berdan  
 

De flesta som släktforskar vill ha all information i en Familjefil. Legacy underlättar detta genom programmets nära nog obegränsade kapacitet. Allt eftersom Familjefilen växer kan filen bli allt svårare att arbeta med. En fil som innehåller över hundratusen personer kan bli lite problematisk att hantera. Trots att Legacy kan hantera upp till två billioner personer är det ofta önskvärt att hålla familjefilerna i ett mindre hanterbart format.

Innan du delar en familjefil i mindre delar måste du besluta i hur många delar som du vill arbeta med. För att hjälpa dig besluta var du skall dela filen kan du skriva ut ett an- eller ättlingdiagram. Allt eftersom en fil växer är den första naturliga delningspunkten den mellan din egen och din makas linjer.Detta resulterar i två nya familjefiler. Om din databas är större kanske du vill dela den vid dina egna eller din makas föräldrars linjer. Detta resulterar i fyra filer. Extremt stora filer kan delas på far-/ mor- föräldranivå eller en nivå högre. Detta resulterar i åtta alternativt sexton familjefiler. Oberoende av om du väljer att dela din familjefil i två eller flera filer använder du samma metod för uppdelningen.

Att kopiera en familjefil från en stor fil är extremt lätt att göra i Legacy. Så här gör du:

Anm: För att följa nedanstående exempel måste du ha den senaste versionen av Legacy. Många av de funktioner som används är nya i programmet. Du kan ladda ner den senaste uppdateringen gratis från Legacys hemsida på adress: www.LegacyFamilyTree.com..

1. Övertyga dig om att den stora Familjefilen är öppnad i Familjevyn

2. Klicka på Visa -> Delad Vy i huvudmenyn för att öppna ett nytt fönster i bilden. Fönstren visas sida-vid-sida och du får frågan om du vill öppna en annan familjefil i det nya fönstret. Klicka på Nej. 

3. Klicka på titelraden i det vänstra fönstret för att övertyga dig om att det är det aktiva fönstret.  (Detta för att vi i detta exempel kommer att kopiera linjer från den stora filen till höger över till en ny fil i det vänstra fönstret.) 

4. Gör menyval Arkiv -> Ny Familjefil. Svara Nej på fråga om du vill använda guiden.

5. Skriv in det namn som du vill använda för den nya filen och klicka därefter på Spara. Alla namn i det vänstra fönstret försvinner när den nya filen skapas.

6. I det högra fönstret (den stora filen) väljer du den punkt där du vill dela filen. Detta gör du genom att visa den make och maka vars linjer du önskar kopiera till separat linjer.  
 
7. Drag makens namn från det högra fönstret och släpp det I den tomma makerutan I det vänstra fönstret. När du gör detta öppnas fönstret "Kopiera mellan Familjefiler". 

8. Klicka på Familje.... Detta öppnar ett nytt fönster "Makars lista" som visar mannens alla makar.  Klicka på Alla makar. Fönstret stängs. 

10. Klicka på  Anor.... Fönstret Alternativ för ana öppnas. Kontrollera att rätt Probandsnamn anges. Kontrollera att Hela anlinjen är markerad (om inte klicka på radioknappen) och klicka därefter på OK.

12. Klicka nu på Börja kopiering. Alla valda personer och faqmilljer kopieras nu över från den stora filen in i den nya filen. (Ingenting tas bort från den stora filen.) När processen är klar,så visas den nya mindre Familjefilen i det vänstra fönstret.
 
13. Nu, kopiera steg 3 till 12 genom att dra makans namn I stället för makens.
 
Om du delar din Familjefil i fler än två delar så upprepar du ovanstående steg för varje linje som du vill separera. Slutresultate är två eller flera mindre filer som är lättare att manövrera i och hantera Och det är så lätt…

9-0525 : 40101 RK