Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Stavningskontroll

Stavningskontrollen når du med Stavningskontroll knappen i alla Notisfönster.

Stavningskontroll fönstret visas om ett ord inte finns med i ordlistan. Du kan markera ordet och ange om det ska ändras eller ignoreras.


 • Lägg till -  Gör att ordet läggs till i vald ordlistan. Använd knappen om ett korrekt ord som du använder ofta rapporteras som felaktigt (exempelvis ditt familjenamn). Om ordet inte används ofta kan du välja Ignorera eller Ignorera Alla knappen istället.
 • Ordlistor -  Ange vilken ordlista du vill lägga till nya ord till när du använder Lägg till knappen. Ordlistor listan visar alla användarordlistor som är öppna. Du kan lägga till ord till användarordlistor via Egen ordlista fönstret som du når via  Ordlistor knappen.

   
 • Avbryt - Avbryter pågående stavningskontroll.
 • Ändra  - Gör att det markerade ordet byts ut med det ord som finns i Ändra ord boxen. Om ordet som rapporteras är ett du ofta stavar fel till kan du lägga till det i Användarordlistan via fönstret Egna ordlistor som du kan visa genom att klicka på knappen Ordlistor.
 • Ändra alla  - Gör att det markerade och alla följande förekomster av ordet ersätts med ordet i Ändra till rutan. Om du bara vill ändra det markerade ordet använder du Ändra knappen. Om ordet som rapporteras är ett du ofta stavar fel till kan du lägga till det i användar ordlistan via Egna ordlistor fönstret. Du kan visa detta fönstret genom att klicka på Ordlistor knappen.
 • Överväg ändring -  Innehåller ett ord som kan vara felstavat eller felaktigt och visas med ett ersättningsförslag. Du kan ändra ordet genom att klicka på Ändra knappen, eller hoppa över det genom att klicka på Ignorera knappen. Notera att rubriken på denna ruta ändras till "Inte i ordlistan" när ett felstavat ord hittas..
 • Ordlistor -  Gör att fönstret Egna ordlistor  visas. Du kan använda Egna ordlistor fönstret för att redigera innehållet i egna ordlistor.  Se Egna ordlistor för mer information.
 • Ignorera -  Gör att ändring av markerat ord hoppas över. Upptäcks samma ord senare rapporteras det igen.
 • Ignorera alla - Gör att markerat ord inte ändras eller rapporteras fler gånger i den aktuella texten. Du kan använda denna knapp när ett ord är korrekt men inte finns i ordlistan. Är det ett ord du använder ofta kan du lägga till det i ordlistan genom att välja Lägg till knappen.
 • Problem box - Visar det felaktiga ordet. Rubriken på rutan ändras beroende på typ av fel som upptäcks. Inte i ordlista betyder att ordet markerats för det saknas i någon öppen ordlista. Överväg ändring betyder att ordet finns i en använd ordlista och har ändrats tidigare. Versaler visar att ordet stavats korrekt men borde skrivas med versaler.

  Alternativ -  Gör att Alternativ fönstret visas. Du kan använda fönstret för att ställa in hur stavningskontrollen ska användas. Se Stavningskontroll alternativ för mer information.¨

  Föreslå - knappen: Söker mer noggrant efter andra ord som ersättning för det markerade ordet. Varje gång du trycker på Föreslå knappen gör en "djupare" sökning. Föreslå knappen är gråmarkerad när alla förslag har visats.

  Förslagslistan -  Visar en lista med föreslagna ord för det markerade ordet. Flera tryckningar på Föreslå knappen kan visa fler förslag. Ordet som väljs i Förslagslistan används som ersättning när Ändra eller Ändra alla knappen trycks om inte ordet redigerats först.

  Ångra - Tar bort den senaste gjorda ändringen. Ångra knappen kan tryckas flera gånger för att radera flera ändringar.

  Ångra redigering - knappen: Tar bort alla ändringar i texten. Knappen visas bara om texten i problemrutan ändrats.

  9-0089 : 80204 RK