Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Namnlista - Källor

Fliken Källor når du genom att klicka på Namnlistan->Flik Källor. 

 

Källfliken kan användas till att visa, lägga till eller redigera källinformation för den aktuella personen.

För att skapa en ny källa som inte finns i Källistan, klicka på knappen Ange. Då visas  ett fönster med Lägg till en ny källa där du kan mata in fält som skapar en ny huvudkälla. (Se Definiera eller redigera källor för mer information.)

För att använda en huvudkälla som redan finns i listan, klicka Källa. Källistan visas och där kan du välja den källa du vill använda. (Se Källlista för mer information.)

För att ändra källan, klicka Redigera. (Se Definiera källor för mer information.)

För att ändra detaljinformationen i en källa, klicka Detalj. Källdetaljfönstret kommer fram där Du kan lägga till eller ändra information.  (Se Källdetaljer för mer information.)

För att radera information till en källa, markera raden och klicka på Radera.  Informationen tas bort efter bekräftelse. (När du tar bort informationen så är det bara länken till källan som tas bort. Källan finns kvar i Källistan.) 

Klicka här för att återvända till Namnlistans hjälpavsnitt.

9-0013 : 60810 RK