Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Anpassa - 7. Källor

För att göra källanpassningar gör du menyval Alternativ->Anpassa-> verktygsraden. Se Anpassa för en översikt av inställningsmöjligheterna).

 
7.1 System för källinmating (familjefil)

Du kan välja mellan att använda Baskällsystem  eller SourceWriter System (Källskrivare) när du lägger till nya källcitat. Detta val bestämmer vilket system som används när du lägger till en ny källa. 

Om du väljer SourceWriter System, kan du ocksÅ välja att använda FGR formatet (se SourceWriter - Family Group Record Format för information om detta ). Alternativet FGR format möjliggör att källcitaten kan innehålla mer arkivinformation.

Detta val avgör vilket system som används när du lägger till en ny källa, Lägg till en ny källa

Observera emellertid att du kan växla mellan systemen från fönstret Lägg till en ny källa.

Om du vill bli tillfrågad varje gång du lägger till en ny källa vilket system du vill använda välj Baskällsystem och markera sedan Fråga efter vilket system du vill använda när du lägger tilll källor. 

7.2 Källstandard


Du kan som standard sätta välja om du skall inkludera källans text och kommentarer i rapporter. Du kan också ange standardinställningen om hur dessa skall inkluderas. 1:a gången eller alltid. Om du vill använda dina val för alla dina huvudkällor, klicka på Använd bredvid önskad inställning.

7.3 Standard för källdetaljer


Sätter standardinställningar rörande källreferenser, källcitat, källdetaljtext och kommentarer som inkluderas i rapporter. Du väljer inställningar för att inkludera:
 • källreferens i rapporter
 • källdetaljer i rapporter
 • detaljerad källtext i rapporter
 • detaljkommentarer
 • om källan är bekräftad

  Standardnivå för tillförlitlighet (Se Källdetalj för mer information)

  Om du vill återställa alla dina källhänvisningar till inställningen som du har valt, klicka på Använd till höger om berörd inställning.

  7.4 Källurklipp - Fråga efter detaljer (familjefil)


  Om du vill bli tillfrågad om källdetaljer varje gång du lägger till eller väljer en huvudkälla så gör du val Standard är TILL.

  7.5 Källurklipp - Kapacitet (familjefil)


  Normalt har du bara en källa i Källurklipp åt gången. Du kan emellertid spara upp till fem - och klistra in samtliga på en gång. Gör ditt val - antingen begränsar du innehållet till en enda källa eller också så tillåter du upp till fem samtidiga källor i Källurklipp. Se Källurklipp för ytterligare information.

  7.6 AutoKälla (familjefil)


  Från start frågar Legacy om du automatiskt vill bli tilldelad en källa för varje post som du importerar. Om du inte vill bli tillfrågad så avmarkera denna ruta. Se  Autokälla för ytterligare information.

  7.7 Namn på källistan (familjefil)


  Inkluderar källistans namn som en del av källhänvisningarna i rapporter när denna ruta är markerad. Källnamn inkluderas vanligen inte i rapporter.

  Om du vill inkludera  källnamnsfältet som del av den utskrivna källan så markerar du denna checkbox. Detta berör enbart "Basic-stil" källor. Normalt används Källnamnsfältet endast i baskällistan och skrivs inte ut i rapporter.

  7.8 Referensformatering (familjefil)


  Använd förkortningen "ibid." vid källhänvisningar för att ange att en viss hänvisning är samma som en tidigare, fast med olika detaljer. Ibid är latin och är en förkortning av Ibidem som betyder "på samma ställe". Detta berör enbart bassystemets källor.

  7.9 RTF Referensstil (familjefil)  Du  kan välja att använda Olänkade referenser eller Länkade fotnoter och slutnoter när du skapar en RTF-rapport. 
 • Länkade citat som antingen kan vara fot- eller slutnoter länkar automatisk citatets länknummer i texten till källcitatet nederst på sidan eller i slutet på rapporten. Om du Dubbelklickar på ett citatnummer när du har rapporten framme i din ordbehandlare så flyttas du direkt till citatet. 
 • Citat som inte är länkade (vilka var de enda förekommande i versioner föregående Legacy version 7) visar bara ett citatnummer i rapporttexten när du hänvisar till ett citat och till aktuellt källcitat i slutet på rapporten. Det finns ingen automatisk länkning mellan citatnumret och motsvarande text. 
  Fördelen med länkade fot- och slutnoter är att du direkt kan hoppa till ett citat från ett citatnummer. Nackdelen med länkade citat är att det är omöjligt att kombinera Dubbletter och att du därigenom som slutresultat kan få citat efter citat som är identiskt lika. Citat som inte är länkade kan kombineras av Legacy innan rapporten skapas. Detta kan spara mycket utrymme. Nackdelen är emellertid att det inte finns några länkar mellan citatnummer och citattext och att du endast kan skapa slutnoter och inte fotnoter.

  7.10 Källreferensens placering i händelsemeningar (hela Legacy)


  I händelsemeningar finns möjlighet att lägga till notiser och källreferensnummer när du skriver ut rapporter. Detta ger dig möjligher att få in dessa tillägg i den ordning som du önskar. Välj antingen Källreferens/Notis eller Notis/Källreferens.

  Återställa inställningarna till ursprungsinställning
  För att återställa anpassade inställningar kan du göra på något av följande sätt:

  För att återställa alla alternativ till grundvärden klicka på knappen Alternativ för standardinställningar. Detta öppnar en rullgardinsmeny med följande alternativ:
 • Återställ användarstandard
 • Återställ Legacystandard
 • Spara alla nuvarande inställningar som användarstandard
 • Spara nuvarande allmänna inställningar som användarstandard
 • Spara nuvarande familjefilsinställningar som användarstandard
  De två översta alternativen tillåter dig att återställa alla alternativ till antingen till ursprunglig Legacystandard (som kom med programmet) eller till den användarstandard som du tidigara har sparat. 
 • För att återställa alla värden enbart på aktuell flik, högerklicka på fliknamnet. Som exempel, högerklick på Datum överst på Datumfliken ger dig frågan Återställ denna flik till standard?
  För att ändra värdena enbart i en ruta till grundvärdet, högerklicka på rutans rubrik. Som exempel på Datumfliken, där första rutans rubrik är Datum visas som. Högerklicka på detta namn ger dig frågan om du vill:
 •  Återställa denna sektion till användarstandard?
 •  Återställa till Legacy standard
 • Spara inställningarna som användarstandard

  Spara dina inställningar som framtida användarstandard
  You can save the option settings you have selected to be future User-Defaults. 
 • För att spar alla alternativ som antingen globala eller specifika familjefils alternativ klickar du på Alternativ för standardinställningar i fönstrets nedre del och väljer önskat alternativ och klickar på önskat alternativ.

  För information om andra anpassningsalternativ, se:

  1. Allmänna inställningar 
  2. Inmatning av data 
  3. Dataformatering
  4. Data standard
  5. Datum
  6. Sökvägar
  7. Källor- Detta fönster
  8. Visa
  9. Färger
  10. Typsnitt
  11. Program
  12. Andra alternativ

  (Se Var hittar jag en anpassning för en fullständig alfabetisk lista över alla tänkbara anpassningar och var du hittar dem.)

  9-0030 : 00821 RK