Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Källa -  Detaljkommentarer

Fönstret Källa Detaljkommentarer nås genom att klicka på Kommentarer i fönstret Källa/Urklipp.

Lägg till kommentarer till källdetalj
Kommentarfönstret är som en liten ordbehandlare, som kan användas till att omfatta den ytterligare information du vill ha under källdetaljer.

Ändra kommentar
Du kan använda alla standard Windows ändrafunktioner i de olika notisfälten. När du har markerat texten kan du klippa, kopiera eller klistra in genom att trycka CTRL-X, CTRL-C och CTRL-V. Du kan radera markerad text genom att trycka DEL. (Genom att använda sig av högerklicka menyn kan allt detta göras med musen.)

Hämta textfiler till kommentarfältet
Om du har en textfil med kommentarer som du vill lägga in i kommentarfältet, klicka på Läs in och ange namnet på filen.

Spara kommentarfältet som ASCII fil
Du kan spara kommentarer till en textfil genom att klicka på Spara. Legacy frågar efter filnamn och mapp och sparar sedan hela kommentarfältet som en ASCII textfil.

Skriv ut kommentarerna
Du kan skriva ut kommentarerna i en textfil genom att klicka på Skriv ut.

Stavningskontroll
Klicka på Stavningskontroll för att kontrollera stavningen i dina kommentarer. Se Stavningskontroll för mer information.

Radera kommentarer
För att radera hela innehållet i ett kommentarfält markerar du hela texten och trycker på DEL..

Ändra  storlek på kommentarfönstret
Du kan ändra kommentarfönstrets storlek genom att dra från något av hörnen till en ny plats. Allt i fönstret blir större/mindre när du gör en förändring av fönstrets storlek.

9-0194 : 31226 RK