Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Källdetalj

Fönstret Redigera källdetalj visas normalt när du lägger till ett nytt källcitat. Det visas när du har skrivit in en ny källa och klickat på Spara.

 Du kan också öppna fönstret  med knappen Redigera Detalj i fönstret Kopplade källor, som i sin tur öppnas med i Personinformationsfönstret.
Fönstret Redigera källdetalj är där du matar in information om en källa som visar var i en specifik källa den citerade informationen hittades. De flesta källmallar innehåller ytterligare fält med detaljer som, när de är ifyllda, kommer att ingå i den slutliga  utskriften av fotnoter eller slutnoteringar.

En informationskälla kan användas ett obegränsat antal gånger inom en Familjefil. Du kanske hittar en bok eller en bibel som innehåller hundratals familjemedlemmar. Varje bit information som hittas och som tillhör en person bör registreras. Istället för att registrera hela källbeskrivningen hundratals (eller tusentals) gånger, vilket också tar upp mycket plats, är det mycket mer effektivt att mata in källbeskrivningen en gång, lägga den i huvudlistan och registrera bara den unika informationen för varje del inom just den källan. 

Flik: Detaljinformation
Skriv in efterfrågad information om du känner till den.
 •  Tillförlitlighetsnivå - När du specificerar Källdetaljerna kan du också ange informationens Tillförlitlighetsnivå i en skala från 0 till 4. Skalan används för att visa hur tillförlitlig du anser informationen vara.

  anger att du fortfarande inte har bestämt dig för hur övertygande informationen från källan är.

  1 anger att tillförlitligheten är marginell även om den inte helt kan uteslutas. 

  2 anger att detta troligen är säker information. du har inga skäl att tvivla på det, men det finns inga andra fakta som kan styrka det. 

  3 anger att detta nästan är en helt säker och pålitlig källa med säker information. 

  4 anger att du är så säker som Du kan vara om denna del av informationen. Det finns flera källor som stöder detta faktum, eller du känner någon som varit där, eller du har varit där själv. du är övertygad om att detta är SANT.
 • Registrerat datum - Det datum då du registrerade ditt källcitat.
 • Fil-ID - Du kan, om du så önskar, ange egna nummer på dina filer.

  Fil-ID- assistent - För att hjälpa dig räkna ut nästa tillgängliga fil-ID nummer, klicka på assistentknappen. (Se Fil ID nummer assistent för mer information.) 

  Flik: Textkommentarer

  Here you can record actual source text and comments about the source pertaining to this citation.  The text box can be a word-for-word copy of any description contained in the source.  Don't enter opinions about the source by you or the compiler.  This should only include "what the original record keeper said" as opposed to any interpretations.  The Comments box is used to record notes for each source citation you enter.  
 • Lägga till inbäddade formateringskoder i notiser - Du kan lägga till formateringskoder i dina notiser och kommentarer så att delar av texten trycks i fetstil, kursiv text, understruket och överstruket. Dessa koder används när du skriver ut rapporter, producerar wordfiler och hemsidor. (Se Text-Formatering för fullständig information om hur du gör detta.)

 • Lägg till ... - Välj detta alternativ om du vill ha ett visst källcitat eller en kommentar inkluderad i rapporter. Radera markeringen i rutan om du inte vill inkludera det.

 • Bekräftad - Denna checkruta används när du har verifierat Källdetaljinformation. Om du t.ex. har erhållit information från en annan person, antingen genom en GEDCOM-import, med e-mail eller på annat sätt, skall du verifiera att den erhållna informationen är sann och riktig. Efterhand som du verifierar erhållen Källdetaljinformation markerar du Bekräftad. (Källor har också en checkruta av samma orsak).

  Flik: Multimedia
  Used to attach graphic files and other files to the source. These may be scanned images such as birth certificates, obituaries, sound files, etc.

  Flik: Upphäver
  You can override the automatically formatted output that SourceWriter produces for the footnote citation or subsequent citation.  You can pre-fill each override section by clicking on the button to its right.  You can change the output to anything you want.  To actually override the default output, you must also checkmark the option just below each section.

  Note:  Both master sources and source detail citations can be overriden.  Any override to the footnote or subsequent citation formats for a detail citation takes precedence over an override to the master source.

  Output Preview
  To the right of the input section is the Output Preview.  As you enter the information about the source detail, it is instantly processed and displayed in three different formats so that you can see how it will look when included on a report or book.  The Footnote/Endnote Citation output is used for the first occurrence of a footnote (at the bottom of each page where a source is cited) or endnote (at the end of each generation, chapter, or book) on a report.  The Subsequent Citation is used in the same places as the footnotes and endnotes but uses a condensed format that doesn't require as much room.  The Bibliography is printed at the end of a report and is a summary of all the master sources cited in the report and is shown in alphabetical order.

  Copying Source Citations to Paste Elsewhere
  If you want to copy a generated source citation to paste into an email or document, you can highlight the citation in the Output Preview area and press Ctrl-C on your keyboard to copy it to the Window clipboard.  You can then use Ctrl-V to paste it anywhere you want.
 • Bekräftad - This checkbox is used when you have verified the source detail information.  For example, if you receive information from another person, either through a GEDCOM import or by email or other means, you should verify that the source citations are true and accurate.  As you check each citation, you can mark Verified to indicate your confirmation of the source detail information.  (Master Sources also have a Verified checkbox for the same reason.)

  9-1063 : 30920 RK