Innehåll - Index - Föreg - Nästa


KällurklippKällurklipp är en funktion i Legacy som avsevärt kan öka effektiviteten med vilken du dokumenterar de informationskällor som du matar in i Familjefilen. Källurklipp innehåller en kopia av den källhänvisning som du just nu arbetar med. Du kan sedan föra in källan för varje stycke information genom att helt enkelt klicka på en knapp.

Dessutom kan varje källurklipp innehålla upp till fem olika urklipp vilka alla kan klistras in på samma gång. Denna möjlighet fanns med i en tidigare version av Legacy men är nu åter (i version 8) på grund av allmän begäran.

Legacy kan spara upp till 10 olika källcitat och tillåter dig att enkelt nå varje citat som är lagrat. Du kan snabbt växla mellan olika källor när du länkar detaljer för en eller flera personer. Använd sparade urklipp när du har en eller flera enskilda källor som du ofta använder och snabbt vill välja när du vill länka till varje data eller händelse. (Se Spara källurklipp, Hämta ett sparat källurklipp och Snabbhämta ett sparat källurklipp i slutet på detta hjälpavsnitt för att få mer information).

Du kan lägga in eller ändra innehållet i källhänvisningarna genom att klicka på Steg 1-knappen överst i bilden. (Se Källlista för mer information.) Källurklipp innehåller också detaljerad information om var den aktuella informationen i varje källa kommer från. Detta är vanligtvis ett sidnummer, microfilmnummer, etc. Den faktiska källtexten som citeras kan skrivas in under fliken Text/Kommentarer. Du kan också sätta tillförlitlighetsnivå för varje källinformation. Denna nivå  visar hur trovärdig du anser informationen vara. Se Källdetaljer för ytterligare information. Du kan även ange ett användarfilnummer som korsreferens till fotostatkopior, dokument etc som du får fram i din forskning.

För att utesluta en källreferens i en rapport avmarkerar du rutan Lägg texten till källhänvisningen i rapporten på varje flik. För att radera ett källcitat från utskriften i slutet av rapporter, bocka av rutan med Lägg detaljen till källhänvisningen i rapporten. För att inkludera den faktiska källtexten i citaten som skrivs ut i rapporterna, bocka i rutan med Lägg detaljen till källhänvisningen i rapporten. Om du vill tillfrågas om källdetaljer varje gång du använder Källaurklipp, lämna Källdetalj-fältet blankt och bocka i rutan med Fråga om detalj till höger om det. Detta är ett praktiskt sätt att citera källor på många olika sidor i ett dokument.

Adding Multiple Sources to the Clipboard
The ability to place up to five source citations on the clipboard is option in Legacy.  The option is set in the Sources section of the Customize Legacy screen which is reached by choosing Customize from the Options tab on the Ribbon bar.  Scroll down to the 7.5 Source Clipboard - Capacity box and select the allowance of only one or up to five sources at a time on the clipboard.(When you paste a source clipboard with multiple sources on it, all the sources (up to five) are added. It doesn't matter which tab is current - all the source on the tabs with the asterisk (*) are pasted.)

När du har fört in den aktuella källinformationen, klicka OK för att återvända till personens informationsfönster.

Att använda Källurklipp
Nedan följer några exempel, som illustrerar värdet hos denna funktion:
du har precis varit på det lokala biblioteket och hittat en bok, som innehåller en hel del information om dina anor. Sidan 211 i boken innehåller följande text:

James Michael Martin Sr. Född den 23 december 1762 i Hackensack, New Jersey. Den 16 maj 1784, gifte sig Jim med Sarah Rebecca Gilbert någonstans i Bergen County, New Jersey och de hade följande barn:

1. James Michael Martin Jr. Född 30 apr 1785 i Hackensack. Han gifte sig med Ida Fredricks, dotter till Henry R. Fredricks och Millie Andrews, den 25 dec 1806. Jim Jr. dog 1838 i New York, NY.

2. Sarah Martin. Född 22 jun 1786 i Hackensack, NJ. Dog ung och begravdes i Hackensack.

3. Rebecca Martin. Född 8 sep 1788. Gifte sig med William Demarest omkring 1807. De fick sex barn. Becky dog 15 okt 1867 och begravdes i Ohio.

När du matar in information för varje person på sidan, bör du föra in informationskällan. Låt oss gå igenom de olika stegen:
1. Börja med att mata in information för James Michael Martin Sr. i Informationsfönstret
2. När du är klar och innan du klickar Spara bör du förse Källurklipp med källinformation. Klicka på .
3. Först måste du göra en anteckning i Källistan om den bok du använder. Klicka på Sätt... knappen på fliken Källa 1 för att öppna fönstret Källistan.
4. Klicka på Lägg till för att öppna fönstret Lägg till en ny källa.
5. Välj den källmall som du vill använda och klicka sedan på Gå till steg 2
6. Lägg till källinformationen i mallens fält.
7. Spara källan och Välj den för att användas i Källurklipp.
8. I detaljinformationsdelen fyller du i detaljfälten(If there is more than one source on the clipboard, fill in the detail fields for all the sources.)
9. Välj tillförlitlighetsnivå för den inmatade informationen
10. Klicka på Spara för att stänga Källurklipp och återvända till Personinformationsfönstret.

Nu är du klar att ange källcitatet till informationen du har inmatad för James Michael Martin Sr. du har tre val i Personinformationsfönstret:

1. Du kan placera musmarkören i fältet för tilltalsnamn och klicka på  knappen för att ange källan till denna information. Klicka sedan på födelsefältet och klicka på  knappen igen, fortsätt till varje fält i fönstret för att ange källan.

2. Eller Du kan klicka på  knappen  för att få Legacy att automatiskt ange källa för varje fält i informationsfönstret som inte är tomt.

3. Eller Du kan klicka på  knappen  och få källan angiven till Ospecificerad kategori för denna person.

Alternativ 1 - används när du återkommer för att lägga till nyfunnen information till en person vid en senare tidpunkt och vill ange ett annat källcitat speciellt för detta och inte gå in i andra fält, som kanske redan har angivna källor.

Alternativ 2 -  är vanligtvis den bästa och snabbaste metoden när du matar in information för en person för första gången. (Sedan behöver du endast ange källor om det är någon särskild information du lägger till eller ändrar för en person.)

Alternativ 3 - används om du inte är intresserad av att behålla specifik källinformation för varje typ av händelse för en person utan bara vill ha källan i en plats.

Spara ett Källurklipp
Om du upptäcker att du ofta använder en särskild uppsättning med källhänvisningar kan du spara dem till disken för framtida användning. Upp till tio olika uppsättningar kan sparas. Var och en kan inkludera en till fem källhänvisningar. För att spara en uppsättning, klicka på Spara... efter det att du har fört in det önskade citatet i varje källflik. När fönstret med Spara källurklippshanterare visas välj en av tio sparpositioner genom att klicka på den. Sedan matar du in ett namn (upp till 40 tecken) i Namnfältet för att beskriva uppställningen och klicka sedan Spara.

Ladda ett sparat Källurklipp
Om du har sparat uppställningen från en eller flera urklipp i Källa/Urklipp kan du snabbt ladda ner dem igen genom att klicka på Läs in... När fönstret med Läs in till källurklippshanterare kommer fram, markera det du vill ladda ner och klicka sedan Läs in. (Eller bara Dubbelklicka på ingången.) Uppsättningen laddas ner från disken och placeras i källa/urklipp.

Snabbladda sparat Källurklipp
Det finns ett annat snabbare sätt att ladda urklipp som har sparats. Öppna valfritt fönster med en Källurklippshanterareknapp, . Högerklicka på knappen och det visas en genvägsmeny som innehåller namnen på alla sparade urklipp. Du kan sedan helt enkelt klicka på det urklipp du vill ha och det laddas genast ner och är klart att användas.

Anm: Du kan också snabbkopiera ett källcitat från någon person och ladda ner det i Källurklipp. Se Snabbkopiera befintliga citat till källurklippshanterare i Hänvisning till källor för instruktioner.

Genvägstangenter för källurklipp
Det finns genvägstangenter tillgängliga när man anger källhänvisningar från Källurklipp.

Alt-1  Öppna källurklippshanterare. (Samma som att klicka på )
Alt-2  Spara till detta fält. (Samma som att klicka på  )
Alt-3  Spara till alla använda fält. (Samma som att klicka på )
Alt-4  Spara till fält utan källor. (Samma som att klicka på )


8-1182 : 40426 RK