Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Baslista - Orter. Sortera

För att sortera ortslistan gör du på följande sätt:

1. I Ortlistan klickar du på Sortera. Fönstret Sortera ortlista öppnas.2. Under Positionsnamn, välj Svenska benämning eller Generell benämning.  Den svenska benämningen är Gård/By/, Socken/Församling/Kommun, Län/Landskap, Land, Annat 1-4.  Generella rubriker är Position 1, Position 2, etc.

3. Välj Standard för sorteringar genom att klicka på önskad knapp

4. Välj rad i sorteringsordningstabellen som du vill flytta på genom att klicka på den. Använd Upp och Ner pilarna och flytta raden till önskad plats. Du kan också använda Drag&Släpp för att flytta raden.

5. Välj Sorteringsbeskrivning.  Detta kan vara antingen Vänster till höger (mest använd) eller Höger till vänster.

6. Klicka OK när du är klar

Baslista Orter är ett bra ställe att rensa upp bland ortsangivelserna som du använder i din Familjefil. Genom att ändra i ortslistan kan du göra ändringar för många personer samtidigt i hela Familjefilen. Du kan också kombinera Dubbletter och närliggande likheter och på så sätt spara mycket tid.

Dessutom kan du sortera Ortlistan på olika sätt. De flesta orter matas in med 3 st komman mellan Gård/By, Socken/Församling/Kommun, Län/Landskap, Land. Detta gör det lätt att skilja på olika delar av en ort. New York, NY kan vara förvirrande, är New York en stad eller ett county. Skriver du in ",New York, NY" visar detta att det är New York county och inte stad.

Anm.:  Att sortera Ortslistan ändrar inte innehållet du har i din Familjefil, det ändrar bara hur du ser informationen. Det finns valrutor där Du kan bestämma hur du vill sortera dina orter. Detta används bara när du försöker städa upp i ortslistan och kombinera Dubbletter.

Fördefinierade sorteringar
Du kan snabbt välj en av de fördefinierade sorteringarna genom att använda knapparna under Standard för sorteringar.

Sorteringsbeskrivning
Angivna alternativ kan var förvirrande men den sorterar antingen på lägsta enheterna (ort/församling/socken) eller högsta enheten (land). Genom att skifta mellan dem kan du hitta ortnamn som är fel beskrivna eller saknar mellandelar. De flesta människor känner till land, stad, län mer än mer specifika delar som by, socken etc. Många av orterna har heller inte inledande komma(n) som visar vilken typ av enhet de är. Detta kan vara fallet när du importerar filer som är framtagna av andra personer och blandar dessa med din egen information. Nedan visas den oftast förekommande sorteringsordningen Vänster till Höger (ort->land). Genom att använda Höger till Vänster sortering visas listan på så sätt att det är lättare att finna Dubbletter eftersom huvuddelarna kommer närmare varandra.Ortsprepositioner
Ibland hittar och lägger du och andra in orter som beskrivs med inledande "nära, vid" osv. Normal ingår dessa prepositioner och används vid sorteringen av orter. Exempelvis hamnar dessa långt från varandra: "Barcelona, Spanien" och "nära Barcelona, Spanien". 

När du tittar i en sorterad Ortlista kan du välja bort prepositionerna så att listan sorteras som om de inte fanns. Välj: Radera standardprepositioner från orter längst ner i fönstret. De försvinner inte från ortnamnen och de kommer att skrivas ut på rapporter och visas på skärmen i alla andra lägen.

Anm: Prepositionerna Legacy känner igen finns i en fil som heter Prepositions.lst i mappen som Legacy installerats i.  Klicka här för att öppna en dialog med Legacy standardprepositioner. Du kan i dialogen lägga till nya och ändra befintliga prepositioner.

Orter i <klammer>
Många av dina orter kan ha klammer runt namnet. Exempelvis <Seattle, King, WA>.  När du tittar på dem i listan kan du sortera dem utan inledande klammer. Välj Radera inledande klamrar från orter i <klammer>.  Detta tar bar bort inledande klammer från den sorterade listan så att orterna kommer intill varandra. Slutklammern tas inte bort så Du kan se att det är en <inklamrad> ort.

9-0058 : 70530  RK