Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Bildshow - Bildspel rullande

Bildspel (Rullande)... i Legacy  är när bilder från personer du har valt glider över skärmen i olika storlekar och hastigheter.

  Bildshowen öppnas med menyval Visa->Klippbok i verktygsfältet. I fönstret som öppnas väljer du Bildspel (Rullande)...Ett informationsfönster öppnas:Klicka på Fortsätt för att visa bildshowen.

Under bildshowen kan du:
  • Klicka på en bild så stannar och förstoras den så att du kan studera den utan att ha andra bilder i vägen. Bildnamnet visas nedanför bilden. För att maximera bilden klicka på Zooma.
     
  • Om du visar bilder för mer än en person kan du se Personinformation genom att klicka på Gå till denna person.  För att fortsätta bildspelet klicka OK.
  • Klicka på bakgrunden för att avsluta bildspelet och stänga fönstret.
  • Högerklicka på bakgrunden skiftar mellan sex olika färger: vit, blå, svart, blå-svart uppifrån, blå-svart från vänster och blå-svart diagonalt. Vald bakgrund vid avstängning av bildspelet används nästa gång bildspelet startas.

    9-0092 : 70530 RK