Innehåll - Index - Föreg - Nästa


IntelliShare - Dela forskningsresultat i Legacy
Populariteten med Internet och E-post har förenklat släktforskningen i många avseenden. Idag är det lättare än någonsin att söka igenom hundratals av millioner poster på nätet och otaliga CD-skivor för att på några sekunder finna sina släktingar. Många av dessa poster inkluderar information från andra personer som söker efter samma linjer som du själv. Du kan snabbt lägga till hundratals om inte tusentals av nya släktingar till din Familjefil. Filer kan skickas fram och tillbaka inom några minuter. Men med denna stora möjlighet att få fram forskningsresultat uppstår utmaningen att koordinera dina ansträngningar med andra forskares resultat. Många personer har skapat familjeorganisationer för släktforskning och tilldelat olika släktlinjer att forska på till olika medlemmar i gruppen. Men i detta läge uppstår frågan - Hur håller man alla inblandade uppdaterade och synkroniserade? 
Legacy har en funktion som kallas IntelliShare vilken gör det lätt för grupper på två eller fler personer att samordna sina arbeten och vara uppdaterade med alla andras förändringar. Legacy's IntelliShare minskar avsevärt det tråkiga merabete som måste till när man skall gå igenom den "matchmaking" som erfordras för att kombinera två eller flera filer.

Skapa en forskargrupp
För att skapa en forskargrupp går du tillväga på följande sätt:
1. Bestäm vilka som skall ingå i gruppen, två eller flera personer (Alla som ingår i gruppen måste använda Legacy)
2. Utse en person som Registeransvarig/Arkivarie, "Keeper of the Records" med ansvar för Master Famijefil. Legacy märker alla poster i denna fil med ett unikt serienummer som identifierar varje person i filen.
3. Registeransvarig sänder en kopia av  Master Familjefil  till alla andra personer som ingår i gruppen.
4. Vem som helst i gruppen kan nu revidera befintliga poster, radera poster eller länkar eller lägga till nya poster/länkar i erhållen Familjefil. Detta gäller även för Registeransvarig.
5. Efter en viss överenskommen tid, sänder alla medlemmar i gruppen en kopia av sin Familjefil till Registeransvarig för sammanslagrning och uppdatering

Uppdatering av Master Familjefil
Registeransvarig utför när han erhållit kopia/kopior av Familjefilen följande:
1. Säkerhetskopierar Master Familjefil
2. Importerar alla erhållna kopior av Familjefilen i Master Familjefil.
3. Klickar på på verktygsraden och väljer i menyn som visas Sök Dubbletter
  
4. Klickar på Specialsökningar i Sammanslagningsfönstret och väljer alternativ IntelliShare.
5. Klickar på Fortsätt i övre högra hörnet av Sammanslagningsfönstret.
6. Legacy söker efter alla poster med matchande IntelliShare värden och sammanslår automatiskt alla poster som innehåller exakt lika information.
 När denna process är slutförd visar Legacy de poster som har ändrats av en eller flera personer. Legacy kontrollerar också alla omgivande länkar före beslut om sammanslagning. Om föräldrar, make/makar och barn avviker på något sätt visas de två personerna tillsammans med ett meddelande som beskriver situationen. Alla dessa meddelanden sparas också i en loggfil som benämns Merge.log <intellishare_log_file.htm>. Legacy frågar om filen skall visas i slutet på sammanslagningsprocessen.
7. De enda poster som Registeransvarig måste kontrollera och sammanslå är de som på något sätt har blivit ändrade av någon i gruppen. När sammanslagningen är slutförd visas en lista med alla nya poster som har tillkommit.
8. När sammanslagningen är slutförd sänder Registeransvarig en ny kopia av Familjefilen till de andra i gruppen för ytterligare ändringar och tillägg.


9-0513 : 40101 RK