Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Välj - Typsnitt för skrivare

Varje skrivare kan skriva med vissa typsnitt. Detta beror på de typsnitt du har installerat och vilka möjligheter skrivaren har. 

Välj skrivartypsnitt fönstret visar en lista på de typsnitt du kan välja för aktuell skrivare. För att välja ett typsnitt, markera typsnittet i listan och klicka på en av knapparna under. När du är klar, klicka på OK.  Om du vill ändra till en annan skrivare, klicka på knappen Skrivarinställningar... 

9-1310 : 40715 RK