Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Välj - Filsökvägar

Dialogen för inställning av sökvägar öppnas med menyval Alternativ->Anpassa->6. Filsökvägar och därefter genom att klicka på någon av Ändra knapparna. Använd fältet för enhet i dialogens nedre del för att välja enhet och mapplistan i  dialogens övre del för att välja önskad mapp.
  • Enhetslistan innehåller en lista på alla enheter i din dator och i ditt nätverksmappar som har tilldelats ett diskenhetsnummer.
  • Mapplistan en lista över alla mappar i aktuell enhet. Markera namnet på enheten och navigera till mappen i mapplistan. När önskad mapp är markerad klicka på OK, eller Dubbelklicka på mappnamnet.

    9-1170 : 70308 RK