Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Välj - Märken som skall visas (endast i Deluxe Edition)

Detta fönster når du genom att klicka på knappen Märken att visa på Namnlistan .. i fönstret Avancerad märkning eller på knappen Avancerad Äkenskapsmärkning ELLERMärken att visaom du i sin tur når genom fönstret Baslista Orter. Du kan välja tre märken som skall visas i Familje- och Antavlevyerna

För att välja märken gör du följande:

1. Klicka på neråt pilen på höger sida om 1:a märket, 2:a märket eller 3:e märkets valruta. Detta visar en lista numrerad från 1 till 9.

2. Välj ett nummer genom att klicka på det. Listan stängs och numret visas i rutan.

3. Fortsätt att välja tre önskade nummer. Legacy låter dig välja samma nummer flera gånger även om det är dumt att göra så. Det gör inget i vilken ordning siffrorna kommer.

4. När du är klar klicka på Spara.

Du kan snabbt återställa all tre numren till 1, 2 och 3 genom att klicka på Standard 1-2-3.

Se Avancerad märkning för mer information.

9-0141 : 10428 RK