Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Välj - Familjefil som öppnas vid programstart
För att välja vilken Familjefil som skall öppnas vid programstart gör du följande:

1. Gör menyval Alternativ->Anpassa ->1. Programstart -> 1.2 Familjefil .....

2. Klicka på den blå nedåt pilen  i Familjefilen som öppnas vid programstart.3. Fönstret Familjefil som öppnas vid programstart öpppnas.4. Kontrollera att rätt enhet och mapp är vald och välj sedan den Familjefil som du vill att Legacy skall öppna varje gång du startar programmet. Klicka på Öppna eller Dubbelklicka på filnamnet för att göra ditt val.

5. Du återvänder till föregående fönster där namnet visas i fältet Öppna alltid denna fil. Klicka på Spara för att slutföra ditt val.

9-1295 : 70220 RK