Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Välj en Internet sökning (bara i Deluxe Edition)

För att starta en sökning på Internet gör menyval Internet->Sök på Internet

 

Fönstret Välj en Internetsökning når du genom att klicka på en av Välj knapparna i fönstret Anpassa sökningar på Internet.

 

Legacy kommer med flera Internetsökningar färdiga att använda. Tabellen Tillgängliga Internetsökningar innehåller dessa och de du själv skapat. När du markerar en viss rad visas söksträngen längst ner i fältet. URL Hemsida-söksträng. Teckensträngen som används för att ersätta blanktecken visas också i fältet Mönster ... . Internetsöksträngar har inga blanktecken i sig, så för att sända ett blanktecken måste det ersättas av ett eller flera tecken. Detta är vanligtvis ett plustecken (+) eller  hex versionen som %20.

För att välja en sökning från listan, markera raden och klicka Välj.

För att ändra en rad, markera raden och klicka Redigera. Fönstret Skapa egna Internet sökningar visas där Du kan redigera sökningen.

För att lägga till en ny Internetsökning till listan klicka på Lägg till.  Fönstret Skapa egna Internet sökningar visas där Du kan redigera sökningen.

Du kan radera rader genom att markera raden och klicka på Radera.

To make changes to an entry in the list, highlight the entry and then click the Edit button.  The Create Custom Internet Search screen appears where you can make any needed changes.

Anm:  Inställningarna för Anpassade Internetsökningar sparas i en fil som benämns  Search.usr i Legacy9 programmappen dvs den mapp i vilken du installerade Legacy 8..

9-0131 : 00901 RK