Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Välj - En PAF-fil för import

För att välja en Personal Ancestral Fil (PAF) att importera gör du följande:

1. Gör menyval Arkiv->Importera-> PAF... i verktygsfältet
     Dialogen Välj en PAF .. -fil för import öppnas.

2. Kontrollera att rätt enhet och mapp har valts. Välj önskad fil genom att markera filnamnet och därefter klicka på OK alternativt Dubbelklicka på namnet för att välja den önskade filen.
 Anm: PAF versioner tidigare än version 3.o sparar endast en databas i ett underbibliotek. Du skall välja INDIV2.DAT i den valda mappen.

3. Legacy öppnar Familjefilen och tar dig till Familje/Antavlevyn.

9-1260 : 30911 RK