Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Välj - En familjefil att importera listor från

1. Klicka på Alternativ->Importera i valfri baslista (Efternamns-, Orts-, Händelsetyp-, Tempel-, Källtyp-, Äktenskaps- och barnstatus-, Bildsökväg- eller Källista). Fönstret Importera listor öppnas.2. Klicka på Bläddra. Fönstret Välj en familjefil öppnas.
 


3. Kontrollera att rätt enhet och mapp är vald och välj sedan den Familjefil som du vill att Legacy skall öppna varje gång du startar programmet. Klicka på Öppna eller Dubbelklicka på filnamnet för att göra ditt val.

9-1296 : 60911 RK