Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Sök på Internet

För att starta en sökning på Internet gör menyval Internet->Sök på Internet

 


Det finns många platser på Internet där du kan söka information om dina anor. Legacy är laddat med åtta sökmotorer/hemsidor. du har möjlighet att lägga till flera nya.

Fönstret Sök på Internet har flera fält laddade med data för aktuell person. Under dessa fält listas upp till åtta hemsidor där Du kan söka efter mer information om den aktuella personen och hans/hennes familj. Varje hemsida kräver en del av informationen i den övre delen av fönstret. Vissa hemsidor kräver all information. De fält som inte behövs för den aktuella hemsidan är gråmarkerade och tas inte med vid sökning. De fält som tas med vid sökningen kan ändras efter önskemål.

Att starta en Internetsökning
1. Klicka på den önskade hemsidan.

2. Se till att informationen överensstämmer med den person du söker efter.

3. Klicka på Sök.

Om du vill att fönstret Sök på Internet ska förbli öppet efter en sökning så ska inte Stäng fönstret efter varje sökning vara ikryssat. 

För att anpassa listan med de tillgängliga Internet  hemsidorna klickar du på Anpassa sökningar… Detta är endast möjligt i Deluxe Edition. Fönstret Anpassa Internetsökning öppnas och de aktuella hemsidorna visas. Du kan sedan lägga till, ändra och radera alla dessa sidor. (Se Anpassa Internet Searches för mer information om hur man gör detta.)

När du är färdig klickar du på Stäng.

Observera: En del av hemsidorna som innehåller genealogisk information kräver en betald prenumeration för att komma åt deras information. Ancestry.com, Genealogy.com, och MyTrees.com är exempel på sådana hemsidor. Många av dessa erbjuder introduktionsprenumerationer som är gratis en kort period innan man kräver betalning för fortsatt bruk.

9-0129 : 60811 RK