Innehåll - Index


Verktygsfält - Hjälp

Nedan följer en beskrivning av alla grupper och verktyg som finns i Hjälp- fliken i verktygsfältet:

 

To check out the QuickTip video on Support is just a click away, click here.

Programhjälp
Hjälpindex - Öppnar hjälpfilens innehållsförteckning.  Härifrån kan du välja det hjälpavsnitt som du är intresserad av.

Filinformation - Öppnar  Familjefilens informationsfönster i vilket du kan se aktuell programversion och en del statistik om din Famijefil.

Onlinehjälp
Beställ Legacy - Öppnar Legacy´s hemsida där du kan beställa Legacys Deluxe Edition.

Tekn. support - Öppnar Legacy Technical Support  i din webbläsare. Denna hemsida för teknisk support innehåller en mängd information om lösning av problem du kan råka ut för i programmet.

Rapportera en bugg - Öppnar Problem Report Form, en webbsida med problemrapporteringsformulär, så att du kan berätta för oss om problem du stött när du använt Legacy.

Önska funktion - Öppnar webbsidan Make a Suggestion, där du kan efterlysa en ny funktion som du skulle vilja se i en kommande version eller uppdatering av Legacy.

Legacy Startsida - Öppnar Legacys webbsida i din wbbläsare.

Ladda ner uppdatering - Öppnar Legacys svenska webbsida, där du kan ladda ner senaste uppdateringen av programmet.

Nybörjarvideo - Öppnar din webbläsare och tar dig till sidan där du kan se träningsvideon Legacy for Beginners.

Om

Om Legacy - Öppnar en skärm där du kan se aktuellt versionsnummer och annan information om programmet.

Avsluta Legacy

Gå ur Legacy - Stänger den öppna familjefilen och avslutar Legacy. Om du använder dig av påminnelsen att göra backup på familjefilen eller - filerna, när du lämnar programmet, får du en uppmaning att göra det nu. Se Backup a Family File.

9-0571 : 40913 RK