Innehåll - Index


Rulla -Scrolla

En del fönster och dialoger har horisontella eller vertikala rullningsfält som kan användas för att visa information som befinner sig utanför fönstrets ramar. Ett rullningsfält beståra av två pilar och en ram med en rullningsmarkör:Rullning/Scrollning kan utföras i en lista som innehåller fler än en post/linje. Du kan flytta urvalsindikeringen (antingen markerad med en pil till vänster om en linje eller en linje som är markerad) genom att använda UPP eller NER tangenterna. 

10-1088 : 20109 RK