Innehåll - Index


Återställ Familje- eller Multimediafil

r att återställa en Legacy Familje- eller Multimediafiler som du tidigare säkerhetskopierat gör du följande:

1. Gör menyval Arkiv->Återställ fil.... Om du har någon öppen Familjefil får du följande informationsmeddelande:

  

 Klicka på OK.

2. Dialogrutan Välj en säkerhetskopia av familjefil eller multimedia för återställning visas.Anm. Du skall bara välja en backup av en Familjefil. För att återställa Multimediafiler använder du det i Windows  ingående komprimeringsprogrammet eller ett zip.program t.ex. WinZip.

3. I dialogrutan Namnge Familjefilen som den skall återställas med anger du den plats (disk och mapp) i vilken du vill återställa din Familjefil.

Se Säkerhetskopiera en Familjefil för mer information om säkerhetskopiering.

9-1259 : 61115 RK