Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Rapportmeny

Nedanstående översikt visar de standardrapporter som ingår i Legacy. Klicka på respektive rapportnamn för en komplett beskrivning.

Kombinera många rapporter i en bok
Publikationscentrum

Tavlerapporter
Familjerapport
Ättlingrapport
Antavlor
Personrapport
Tidslinjeapport
Anträd
Anträd, farssida

Bokrapporter
Anbok
Ättlingbok
Ättlingskildring

Tomma formulär
Frågeformulär
Forskningslogg
Formulärcentralen 

Övriga rapporter
Namnbrickor och Adressetiketter
Kalenderrapport
Händelserapport
SDH-förordningsrapport
Ortrapport
Möjliga problem rapport
Släktskapsrapport
Källreferensrapport
Efternamnsöversikt
Att göra listor
USA County Verifiering 

Andra rapporter
Legacyrapporter är en komplett lista över alla rapporter som är tillgängliga och var du finner dem.

Format för rapportutskrifter
Klicka här för en lista över tillgängliga utskriftsalternativ i Legacy.

9-1124 : 30921 RK