Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Typsnitt i rapporter

Fönstret Typsnitt i rapporter nås med menyval Rapporter->"Rapportval"->Rapportalternativ och genom att i fönstret Rapportalternativ  som då öppnas klicka på knappen typsnitt. Detta kan göras för många rapporter t.ex:


 Välj en rapport
 Anbok
 Ättlingbok
 Ättlingsskildring
 Flera ättlingslinjer
 Publikationscenter.

För att välja typsnitt i rapporter gör menyval Alternativ->Anpassa->10. Typsnitt->10.2 Typsnitt i rapporter. Följande fält blir tillgängliga:Välj det typsnitt du vill använda i rapporten. Du kan välja typsnitt, storlek, och egenskaper. Att ändra ett typsnitt:

Om du bara vill ändra egenskaperna hos ett särskilt typsnitt, kan du bocka i alt bocka av motsvarande ruta till höger om typsnittet.

För att byta typsnitt klicka på den inringade Ändra-knappen. Ett nytt fönster öppnas:1. Klicka på knappen, i raden till vänster, för den del av rapporten du vill ändra. En ruta med olika typsnitt visas. 
2. Välj namnet på det typsnitt du vill använda.
3. Välj teckenstorlek.
4. Välj egenskaper till typsnittet, som fet, kursiv och understruken.
5. Klicka OK.

9-0060 : 00927 RK