Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Textersättning vid sökning

När du utför sökalternativet Sök och ersätt, visas i fönstret Sök och ersätt den funna texten och den text som den kommer att ersättas av om du väljer att utföra bytet .  


  • Ersätt - Om du gillar det du ser och klickar på denna knappså ersätts orginaltexten med den nya texten och sökandet fortsätter efter nästa matchning.. 
  • Hoppa över - Om du inte vill att ersättning skall ske så klickar du på denna knapp.
  • Avbryt - Avslutar den pågående sökningen.
  • Ersätt alla - Om du är är övertygad om att ersättningen sker på rätt sätt klickar du på denna knapp. Legacy söker då efter alla matchningar och gör ersätter automatiskt alla med den nya texten. 

    9-0056 : 31014 RK