Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Familjefil - Namnbyte

För att byta namn på en befintlig Familjefil kontrollera först att du har öppnat önskad fil i Legacy. Gör därefter menyval Arkiv->Byt namn på familjefil. Ett nytt fönster öppnas:När du har angett det nya namnet klickar du på Spara i fönstrets nedre högra hörn.

Anm: Om du byter mapp när du är i ovanstående fönster och ändrar namnet så kommer Familjefilen att bli både namnändrad och flyttad till den nya mappen.

9-0252 : 30930 RK