Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Rapport - Släktskapsrapport

Fönstret Alternativ för släktskapsrapport når du med menyval Rapporter->Andra rapporter->Släktskapsrapport i verktygsfältet.Släktskapsrapporten skriver ut alla personer i Familjefilen som är besläktade med startpersonen. Rapporten inkluderar också de make/makar som är relaterade till startpersonen. Om du inte har skapat släktskapsförhållanden i din Familjefil måste du göra det innan rapporten kan skrivas ut. För att bygga upp släktskap gör menyval Verktyg->Sätt släktskap i verktygsfältet.

Alternativ
Med radioknapparna kan du väljat att Inkludera alla personer med släktskap eller Inkludera bara psersoner med släktskap och märke. (Märke väljer du i turan till höger om texten.)
Du kan Inkludera egendefinierade ID:n på namn.
I boxen Namnformat väljer du om du vill visa rapporten i format:
 • Förnamn (alla), Efternamn eller
 •  Efternamn, förnamn samt om du vill ha med 
 • Födelse- och dödsår vid namn

  Sidinställningar

  Klicka Sidinställningar för att ställa in pappersmarginaler, radavstånd, pappersstorlek, rubrik och sidnumrering etc.

  Typsnittsstorlek

  Klicka på Ändra typsnitt för att välja ett annat typsnitt eller storlek på rapporten.  Se Rapport typsnitt för mer information.

  När du är klar att skriva ut klicka antingen på Förhandsgranska eller Skriv ut.

  Anm:  Inställningarna för rapport Släktskapsrapport sparas i en fil som benämns  Relationship.usr i mappen.[Mina dokument]\Legacy Family Tree\_AppData\Usr\.

  9-1185 : 40803 RK