Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Rapport - Släktskapsrapport (släkttavla)

Släktskapskalkylatorn nås med menyval  Verktyg-> i verktygsfältet.

Rapportalternativ
Om du klickar på bredvid Alternativ nederst på Släktskapskalkylatorn så öppnas fönstret Släktskapsrapport i vilket du kan anpassa och skriva ut en rapport som visar hur två personer är släkt med varandra. Den börjar med den gemensamma anan överst och fortsätter ner till höger och vänster, där släktlinjerna till de valda personerna visas.Det finns många alternativ du kan välja mellan när du skapar en släkttavla. Alternativen beskrivs nedan:

Fält som skall inkluderas
 • RIN nummer - Postens identifikationsnummer (RecordIdentificatonNumber) för varje person.
 • MRIN - Äktenskapets identifikationsnummer
 • Datum - Vilka datum och på vilket sätt de skall visas efter namnen.
 • MRIN - Vigseldatum - Tar med äktenskapsdatum för par.
 • Bilder-Tar med den bild du har som föredragen bild för ättlingar i rakt nedstigande led.

  Rutor
 • Sätt ramar runt personer  - Omge varje person eller par med en ram.
 • Välj ram - Du kan välja mellan 14 olika ramar.
 • Skuggad - Sätter en snett fallande skugga bakom varje ruta.
 • Rutbredd - Anger hur bred omgivande ruta skall vara.
 • Rutindragning - Anger hur långt rutan är indragen från vänster och högermarginalerna. 
 • Rutmellanrum - Anger långt vertikalt mellanrum det är mellan rutorna.
 • Rutfärg - Fyllnadsfärg för rutorna. Klicka välj för att välja färg.
 • Textfärg - Färgen för den tryckta texten innanför rutorna. Om du har valt en mörk färg för att fylla ramen, bör du välja en ljusare färg för texten. Klicka välj för att välja färg.
 • Rapportöverskrift - Titel som visas överst på varje sida i släktskapsrapporten.

  Utskriftsformat
  Fönstret för inställning av utskriftsformat låter dig ändra marginaler, orientering, pappersstorlek, sidnumrering med mera. Se Sidinställningar för mer information.

  Skrivarinställning
  Låter dig ändra storleken på sidan innan rapporten skrivs ut. Du kan också ändra skrivare och skrivareinställningar.

  Ändra typsnitt
  Du kan ange vilket typsnitt, storlek och stil du vill använda i rapportens olika delarna. Se typsnitt i rapporter för mer information.

  När du har angett alla alternativ för att skriva ut släktskapsrapporten, klicka antingen Förhandsgranska för att se hur den ser ut på skärmen innan den skrivs ut, eller klicka på Skriv Ut  för att skriva ut rapporten direkt på skrivaren.

  Skriv ut nuvarande släktskap eller alla släktskap
  Två personer kan vara släkt på mer än ett sätt. Din mormors mor var kanske hustru till din farfars far. Människor kan vara släkt på dussintals eller till och med hundratals, tusentals sätt. Du kan skriva ut antingen den aktuellt släktskap i släktskapskalkylatorn eller skriva ut samtliga släktskap i listan.

  Varje på ny sida
  Börjar varje släktskapsrapport på en ny sida.

  Utskriftsalternativ
  Rapporten kan skrivas ut i olika format. du gör ditt val genom att klicka på önskad radioknapp i fönstrets nedre högra del:


 • Skärm/Skrivare - Skickar rapporten till antingen till förhandsgranskning eller direkt till skrivaren beroende på om du klickar på knappen med Förhandsvisning eller Skriv ut.
 • Textfil - Skickar rapporten till en textfil på antingen din hårddisk eller en diskett. du kommer att bli tillfrågad om fil och sökväg.
 • PDF Fil - Skapar rapporten, visar den i Förhandsgranskning och skapar sedan en Adobe PDF (Portable Document File) fil.  Denna fil kan läsas av gratisprogrammet Adobe Acrobat Reader och kan lätt sändas till andra med e-post (Endast i Deluxe Edtion)

  Återställ inställningar
  Klicka på denna knapp för att återställa rapporten till sina standardinställningar.

  Anm: Inställda värden för Släktskapsrapporten  sparas i en fil som heter RelChart.usr i mappen [Mina Dokument]\Legacy Family Tree\_AppData\Usr\.

  9-0100 : 70630 RK