Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Multimedia - Spela in ljud (Ljudcentral)

The Sound Center window is reached by clicking the Sound… button on the Display Picture screen. (The Display Picture window is displayed by choosing Add Media > Picture on the Media Gallery screen which is reached by clicking the Media Gallery button on the Family or Pedigree Views.)

Alla bilder kan ha ett ljud kopplat till sig. Ljudfiler är filer som har filändelsen .WAV. 

Koppla en ljudfil

För att kunna koppla ett redan inspelat ljud gör du följande:

1. Klicka på Läs in knappen.

2. Välj önskad fil i det fönster som öppnas.

3. När filen är hämtat kan du spela upp den genom att klicka på Spela

4. Klicka OK för att koppla ljudfilen till bilden.

Spela in nytt ljud.

För att spela in en ljudfil måste du ha en mikrofon och ljudkort i din dator.
  • För att börja inspelningen klicka på Spela in.  Du kan nu spela in i två minuter.
  • När du är klar klicka på Stopp-knappen.  

    Du kan nu lyssna på det inspelade ljudet genom att klicka på Spela-knappen.

    Du kan spela över ljudfilen genom att klicka Spela in- knappen igen.

    När du är nöjd med inspelningen, klicka Spara och välj mapp där ljudfilen ska sparas.

    9-1166 : 31109 RK