Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Rapport - Frågeformulär


Att skriva ut ett frågeformulär:

1. Gör menyval Rapporter->Andra rapporter->Frågeformulär i verktygsfältet.  Följande fönster öppnas:2. Välj önskade alternativ (se nedan).

3. Klicka antingen Skriv ut  eller Förhandsgranska för att se rapporten.

Frågeformuläret används när du vill få information om din släkt från andra personer. Det är lätt för någon att fylla i tomma rader med det de vet. Du kan anpassa formuläret att inkludera specifik information du vill ha och hur många barn som ska kunna anges.

Alternativ
 • Titel - Titeln skrivs överst på första sidan.
 • Öppningsstycke - Texten som inleder formuläret skriv först och ska ge en introduktion som varför du frågar, önskad information och adress att sända formuläret.
 • Ta med doprad - Du kan skriva ut formuläret med eller utan dop information.
 • Barn - Du kan bestämma hur många barnsektioner som ska skrivas ut.
 • SDH Information - För att få med frågor om SDH förordningsinformation markerar du denna ruta. Linjer som kommer att vara med är för  "baptism, endowment och sealing datum och platser".
 • Annan information - Du kan specificera hur många tomrader du vill ha för Övrig information. Familjemedlemmar har ofta mer information som du vill ha.
 • Avslutande stycke - Avslutande paragraf kan innehålla en bedjan att fylla i formuläret och tack för ev. svar.
 • Linjer - Du kan bestämma om du vill ha linjer över, under eller på sidorna om raderna.

  Utskriftsformat
  Klicka Utskriftsformat för att ändra marginaler, radavstånd, kantlinjer etc.  Se Sidinställningar för mer information.

  Ändra typsnitt
  Klicka Ändra typsnitt för att välja annat typsnitt och storlek.  Se typsnitt i rapporter för mer information.

  Flik: Öppningsstycke
  Öppningsstycket skrivs ut överst på den första sidan och är avsedd att vara en introduktion till frågeformuläret. Du kan t.ex. inkludera ändamålet till varför du söker information och en returadress för formuläret.

  Flik: Avslutande stycke
  Detta stycke skrivs ut i slutet på frågeformuläret och kan t.ex. vara en summering av den efterfrågade informationen, ett önskemål om återsändande av formuläret och ett tack för "nedlagd tid". 

  Utskriftsalternativ
  Rapporten kan skrivas ut i olika format. du gör ditt val genom att klicka på önskad radioknapp:
 • Skärm/Skrivare - Skickar rapporten till antingen för Förhandsgranskning eller direkt till skrivaren beroende på det utskriftsval som görs (se nedan).
 • Textfil - Skickar rapporten som en textfil till en hårddisk, CD-brännare etc. du kommer att tillfrågas om vart den skall skickas
 • PDF Fil - Skapar rapporten, visar den i Förhandsgranskning och skapar sedan en Adobe PDF (Portable Document File) fil.  Denna fil kan läsas av gratisprogrammet Adobe Acrobat Reader och lätt sändas till andra med e-post (Endast i Deluxe Edtion)

  Skriv ut
  När du har gjort alla val, klicka antingen på knappen med Förhandsgranska för att se rapporten på skärmen innan den skrivs ut, eller klicka Skriva ut  för att skicka rapporten raka vägen till skrivaren,

  Note:  The report settings for the Questionnaire report are saved in a file called Question.usr in the [My Documents]\Legacy Family Tree\_AppData\Usr\ folder.

  9-1123 : 60920 RK