Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Radera - Att-göra platser som inte används

The Purge Unused Records screen is reached by choosing the Purge Unused option from the Options button on the Master To-Do Locality List screen.

 The Master To-Do Locality List is reached by choosing Master Lists > To-Do Locality from the  View tab of the Ribbon bar

Du är på väg att låta Legacy gå igenom Att-göra platser listan för att radera alla platser som för närvarande inte används. Detta är ett bra sätt radera alla platser som sparades felstavade och senare blev ändrade.

9-0231 : 31025 RK