Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Radera - Tempelnamn som inte används

Tempellistan visas med menyval Visa->Baslistor->Tempelnamn i verktygsfältet eller genom att du klickar på Tempel- knappen till höger om varje tempels inmatningsfält.

För  att ta bort oanvända tempelnamn klickar du i Tempellistan Alternativ->Ta bort oanvända.
 
Du är på väg att låta Legacy gå igenom Tempellistan för att radera alla tempel som för närvarande inte används.

Detta är ett bra sätt radera alla tempel som sparades felstavade och senare blev ändrade.

Det finns en återställningsfunktion för att återställa alla ursprungliga tempel när oanvända tempelnamn har blivit borttagna.

8-1314 : 31019 RK